Запис Детальніше

Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання
 
Creator Ткачук, В. І.
Tkachuk, V.
 
Subject організаційно економічний механізм
сільськогосподарські підприємства
ресурси
модель
аналіз
прибуток
рентабельність
organizational and economic mechanism
farms
resources
model
analysis
profit
profitability
 
Description The concept of organizational and economic mechanism in the national literature and theoretical generalizations made by the author regarding his essence. The article presents the definition of the organizational and economic
mechanism. A distinction notion of organizational and economic mechanism, defined by their hierarchy. It is concluded that the introduction or improvement of the mechanism is expedient to comply with the laws of functioning economies.
Established that the mechanism simulation agricultural enterprises should comply with certain provisions. The necessity of accounting features of agricultural production in simulation.
Досліджено поняття організаційно"економічного механізму у вітчизняній літературі та зроблені авторські теоретичні узагальнення щодо його сутності. У статті наведено визначення категорії "організаційно"економічний механізм". Проведено розмежування поняття організаційного та економічного механізму, визначено їх ієрархічність. Зроблено висновок, що при впровадженні або удосконаленні механізму доцільно дотримуватись законів функціонування економічних систем. Встановлено, що при моделюванні механізму у сільськогосподарських підприємствах слід
дотримуватись визначених положень. Обгрунтовано необхідність врахування особливостей виробництва сільськогосподарської продукції при моделюванні.
 
Date 2016-02-17T11:09:26Z
2016-02-17T11:09:26Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Ткачук В. І. Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання / В. І. Ткачук // Агросвіт. – 2015. – № 23. – С. 17–21.
2306-6792
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3444
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр