Запис Детальніше

Формування ринкової ціни продукції переробки молока

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування ринкової ціни продукції переробки молока
 
Creator Коваленко, О. В.
Славов, В. П.
Шубенко, О. І.
Kovalenko, O.
Slavov, V.
Shubenko, O.
 
Subject переробка молока
ціна молочної сировини
собівартість
milk processing
price of raw milk
cost
 
Description We consider the current market conditions and the mechanism of formation of market prices of dairy products, justify the need to improve the pricing mechanism in the technological chain from production to receiving the final product of milk processing.
Розглянуто кон’юнктуру ринку та сучасний механізм формування ринкових цін молочної продукції, обґрунтувати необхідність удосконалення механізму ціноутворення в технологічному ланцюгу від виробництва до одержання кінцевої продукції переробки молока.
 
Date 2016-02-19T11:01:00Z
2016-02-19T11:01:00Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Коваленко О. В. Формування ринкової ціни продукції переробки молока / О. В. Коваленко, В. П. Славов, О. І. Шубенко // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 22–28.
2221-1055
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3470
 
Language uk
 
Publisher Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Луганський національний аграрний університет; Миколаївський національний аграрний університет; Сумський національний аграрний університет