Запис Детальніше

Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України
 
Creator Гамаюнова, В. В.
Іскакова, О. Ш.
Gamaunova, V.
Iskakova, О.
 
Subject картопля
сорт
мінеральні добрива
регулятори росту
урожайність
біоетанол
спирт
potatoes
variety
fertilizers
yield and quality of tubers
growth regulators
bioethanol
alcohol
 
Description The article gives results of studies with three varieties of potatoes: early ripening Tiras, medium-early Zabava and medium ripening Slovianka which were planted during summer on drop irrigation. Three types of nutrition were used in researches: without fertilizer (control); N90P90K90 on the top of the soil; N45P45K45 locally in 0-12 cm soil layer. Also modern growth regulators: diazofit, adaptofit and agrostimulin were used during plants budding. Years of researches differed slightly by the basic parameters, but they were typical for the South of Ukraine. It is established that doses and methods of fertilization and application of growth regulators in some way affected the quality of tubers of potato varieties. Processing of plant potatoes in the early budding by diazofit, adaptofitm and agrostimulin contributed further increase of dry matter content of starch and vitamin C in tubers as without fertilizers and by their application. It is established that it is advisable to grow potatoes of all sorts, which were taken for study from two – yields crop, planted in summer on drop irrigation, in southern Ukraine. Production of bubbles is formed constant substantially, depends on type of nutrition. Due to fertilizer regardless of dose and method of making tuber yields increase by 43-45%. Use of
growth regulators facilitate the growth of productivity. It is determined by calculations that from the processing of the crop grown tubers 1,67- 2,77 t/ha of ethanol abo1,86-3,09 t/ha alcohol can be obtained.
У статті наведено результати досліджень з трьома сортами картоплі:
ранньостиглим Тирас, середньораннім Забава та середньостиглим Слов‛янка за літнього їх садіння на краплинному зрошенні. На вивчення взято три фони живлення – без добрив (контроль), N90P90K90 врозкид та N45P45K45 локально у шар грунту 0–12 см, а також обробку рослин у фазі бутонізації сучасними регуляторами росту: діазофітом, адаптофітом й агростимуліном.
Дослідження проведено у навчально-науково-практичному центрі Миколаївського національного аграрного університету на чорноземі південному важкосуглинковому впродовж 2010–2012 рр. Встановлено, що вирощувати картоплю усіх сортів, взяті на вивчення, у двоврожайній культурі за літнього садіння та краплинного зрошення на півдні України
доцільно. Продуктивність бульб формується сталою й істотно залежить від фону живлення. За рахунок мінеральних добрив, незалежно від дози та способу їх внесення, врожайність бульб підвищується на 43–45 %. Застосування регуляторів росту сприяє подальшому збільшенню врожайності. Дози та способи внесення мінеральних добрив і застосування регуляторів росту позитивно впливали на якість бульб сортів картоплі. Обробка рослин картоплі на початку бутонізації регуляторами росту сприяла подальшому збільшенню вмісту сухих речовин, крохмалю та вітаміну С у бульбах як без добрив, так і з їх застосуванням. Розрахунково визначено, що за умови переробки з вирощеного врожаю бульб можна отримати 1,67–2,77 т/га біоетанолу або1,86–3,09 т/га спирту.
 
Date 2016-02-12T08:30:29Z
2016-02-12T08:30:29Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Гамаюнова В. В. Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Іскакова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 145–151.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3403
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет