Запис Детальніше

Динаміка наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої залежно від фону живлення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Динаміка наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої залежно від фону живлення
 
Creator Гамаюнова, В. В.
Смірнова, І. В.
Gamajunova, V.
Smirnova, I.
 
Subject пшениця озима
сорт
дози добрив
висота рослин
фази розвитку
накопичення надземної біомаси
winter wheat
varieties
doses of fertilizers
plant height
phase of development
accumulation of aboveground biomass
 
Description Article gives us the results of the mineral nutrition influence on the dynamics of winter
wheat above-ground biomass growth.
It was found that the dose of fertilizers and winter wheat varieties significantly influenced
on plant height and increasing ofabove-ground mass in all the phases of plant development.
Fertilizers increased the height of plant, depending on the dose or variety. The most height in
all phases of winter wheat plants were noted in the cases with the calculated dose
ofKolchuga fertilizers. Somewhat lower height was similar in the variants Donetskaja 48. In
2010 the height of plants on the calculated dose background of fertilizers at tillering
stage in compare with unfertilized plants increased by 8,3 cm and 4,8in case of using
the Kolchuga grade and 4,8cm in Donetsk grade.
The increasing of above-ground mass was more in a variety Kolchuga in all the phases of
winter wheat development.
У статті наведено результати впливу мінерального живлення на динаміку
наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої.
Проведенням наших досліджень встановлено, що дози мінеральних добрив та сорти
пшениці озимої значно впливали на висоту рослин та приріст надземної маси в усі фази
розвитку рослин. Добрива сприяли збільшенню висоти рослин залежно від дози внесення
та сорту. Найбільшою висотою в усі фази росту і розвитку пшениці озимої вирізнялися
рослини у варіантах розрахункової дози мінеральних добрив сорту Кольчуга. Дещо
меншою висота була в аналогічних варіантах сорту Донецька 48. У 2010 році висота
рослин на фоні розрахункової дози добрив у фазу кущіння, порівняно з неудобреними
рослинами, збільшилася на 8,3 см у сорту Кольчуга, та 4,8 см – у сорту Донецька 48.
Наростання сирої надземної маси відбувалося інтенсивніше у сорту Кольчуга в усі
фази розвитку пшениці озимої.
 
Date 2016-02-11T12:55:23Z
2016-02-11T12:55:23Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Гамаюнова В. В. Динаміка наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої залежно від фону живлення / В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 178–182.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3389
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет