Запис Детальніше

Прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього, за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього, за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах
 
Creator Грищук, Р. В.
Молодецька, К. В.
Hryshchuk, R.
Molodetska, K.
 
Subject інформаційна безпека
показник Херста
соціальні інтернет-сервіси
контент-функція
деструктивний інформаційний посил
information security
Hurst exponent
social networking services
content-function
destructive outreaches
 
Description Вивчення досвіду подій, які відбулися під час “Арабської весни” та під час “Кольорових революцій” дозволило зробити висновок про те, що соціальні інтернет-сервіси (СІС) відіграють не останню роль і в державоутворюючих процесах, у тому числі й в Україні.
У період збройної агресії Російської Федерації проти України СІС стали одними з найдієвіших інструментів “гібридної війни”. Так поширення в СІС недостовірного та упередженого контенту призводило й надалі призводить до суттєвого збільшення кількості загроз інформаційній безпеці держави. Аналогічна ситуація характерна і формуванню акторами запитів на відповідний контент. Тому організація ефективної інформаційної протидії неминуче пов’язана зі знаходженням в СІС контенту або запитів на такий контент, що містять деструктивні інформаційні посили, його оцінюванням та прогнозуванням динаміки поширення, тобто вирішенням завдань контент-аналізу.
Таким чином, прогнозування динаміки поширення контенту або запитів на нього за даними контент-аналізу повідомлень у СІС є актуальним теоретико-прикладним завданням яке на шляху вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави, потребує свого розв’язання. Сутність та зміст такого завдання розкрито у доповіді.
 
Date 2016-02-15T10:57:27Z
2016-02-15T10:57:27Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Грищук Р. В. Прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього, за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах / Р. В. Грищук, К. В. Молодецька // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 24–27 лют. 2016 р. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2016. – С. 58–59.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3437
 
Language uk
 
Publisher Європейський університет