Запис Детальніше

Ефективність застосування азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої в умовах північного Степу

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективність застосування азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої в умовах північного Степу
 
Creator Желязков, О. І.
Zhelyazkov, О.
 
Subject пшениця озима
азотні добрива
маса зерна з колосу
кількість продуктивних стебел
урожайність
winter wheat
nitrogen fertilizer
grain weight spike
number of productive stems
harvest
 
Description The results of studies on the effectiveness of nitrogen fertilizers in growing winter wheat cereal predecessors in the conditions of northern Steppe of Ukraine. Maximum yield (5,25 tons per ha), the average for the years of research, winter wheat was formed on the variants of the experiment, which provided for the introduction in the autumn of N60(AUM)P60K60 and subsequent feeding ammonia-urea mixture (AUM) in the phase of tillering in spring. The use of
ammonium nitrate and urea were also more effective in making the background, followed by fertilizer fertilizing of winter crops during the spring bushing. On average for the years of research, the yield of winter wheat in these areas was 4,95 and 4,75 tons per ha respectively. The number of productive stems and lots of grain ears on these options was also the highest in the experiments.
У статті наведено результати досліджень з вивчення ефективності застосування азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої за стерньовим попередником в умовах північного Степу України. Максимальну урожайність (5,25 т/га), у середньому, за роки досліджень, пшениця озима формувала на варіантах досліду, які передбачали внесення з осені N60 (КАС) P60K60 та подальше підживлення КАС у фазі кущіння навесні. Застосування аміачної селітри та карбаміду більш ефективним також було при внесенні
фонового добрива з подальшим підживленням озимини у період весняного кущіння. У середньому, за роки досліджень, урожайність пшениці озимої на цих ділянках становила 4,95 та 4,75 т/га відповідно. Кількість продуктивних стебел та маса зерна з колосу на цих варіантах також була найвищою в дослідах.
 
Date 2016-02-12T08:36:48Z
2016-02-12T08:36:48Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Желязков О. І. Ефективність застосування азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої в умовах північного Степу / О. І. Желязков // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 156–162.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3405
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет