Запис Детальніше

Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху
 
Creator Гамаюнова, В. В.
Туз, М. С.
Gamajunova, V.
Tuz, M.
 
Subject горох
біопрепарати
абсорбенти
передпосівна обробка насіння
позакореневе підживлення
урожайність зерна
pea
biologies
absorbents
preseeding treatment
foliar feeding
grain yield
 
Description The article presents the data on the improvement of technological methods of cultivation of
Oplot pea variety in the southern Steppe of Ukraine. The study was done during the 2013–2015
on the southern chernozem and based ESPC of Mykolaiv NAU.
It was found that the pea productivity was significantly higher under the combination of
the following factors: preseeding treatment using Mochevin-K6 or Escort-Bio biologies; foliar
application during the 5-6 leaves development period and the bud-formation and seedpod
development periods using Mochevin-K2, D2 and Escort-Bio biologies; and also the pea
productivity increased under the using of the absorbents – Aquasave and AgroHydroGel in a
rate of 20 kg/ha.
The maximum yield average over three research years at the level of 2.93 t/ha (including
the yield of the driest year 2013 – 2.28 t/ha) was formed under the preseeding treatment using
Escort-Bio, and under the use of Aquasave absorbent and two foliar applications of D2
organo-mineral biologic.
At the same time it was found that the use of absorbents we studied increases pea yield only to
2.0-4.1 %; preplanting cultivation – to 10.4–13.1 %; and foliar application – to 24–25.1 %.
У статті висвітлено дані щодо удосконалення окремих технологічних прийомів
вирощування гороху сорту Оплот на півдні Степу України. Дослідження проводили
впродовж 2013–2015 рр. на чорноземі південному, на базі Навчального науково-
практичного центру Миколаївського НАУ.
Встановлено, що врожайність зерна гороху формується значно вищою за поєднання
наступних факторів: обробки насіння перед сівбою біопрепаратами Мочевин-К6 або
Ескорт-Біо, проведення позакореневих підживлень посіву рослин у фазі утворення 5-6
листків та бутонізації-бобоутворення біопрепаратами Мочевин-К2, Д2 і Ескорт-Біо, а
також підвищується із внесенням у ґрунт абсорбентів – Aquasave та AgroHydroGel у
нормі 20 кг/га.
Максимальною у середньому за три роки досліджень на рівні 2,93 т/га (у тому числі
за врожайності у найбільш посушливому 2013 р. – 2,28 т/га) вона сформована за
передпосівної обробки насіння Ескортом-Біо, внесення до сівби абсорбенту Aquasave та
проведення двох позакореневих підживлень рослин органо-мінеральним біопрепаратом Д2.
Разом з тим визначено, що застосування досліджуваних нами абсорбентів лише на
2,0–4,1% підвищує врожайність зерна гороху, обробка насіння перед сівбою
біопрепаратами – на 10,4–13,1%, а обробка рослин шляхом позакореневих підживлень –
на 24–25,1%.
 
Date 2016-02-12T10:17:41Z
2016-02-12T10:17:41Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Гамаюнова В. В. Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху / В. В. Гамаюнова, М. С. Туз // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 182–189.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3406
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет