Запис Детальніше

Формування листкової поверхні коріандру посівнoго залежно від елементів технології вирощування

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування листкової поверхні коріандру посівнoго залежно від елементів технології вирощування
 
Creator Каленська, С. М.
Жовтун, М. В.
Kalenska, S.
Zhovtun, M.
 
Subject коріандр посівний
листкова поверхня
норма висіву
удобрення
Coriander seeds
leaf surface
seeding rate
fertilization
Coriandrum sativum
 
Description In the article the data on the characteristics of the formation of leaf surface coriander seed, depending on the varietal characteristics, seeding rate and level of mineral nutrition. Found that the most rational fertilizer rate for grades Oksanit, Nectar and Caribe in a northern forest-steppe of Ukraine is dose N135P60K120 by seeding rate of 3 million pieces/ha, which promotes intensive increase assimilation surface, and simulates the formation of a larger amount of organic matter in the due to the higher rate of photosynthesis.
У статті висвітлено дані щодо особливостей формування площі листкової поверхні коріандру посівного залежно від сортових особливостей, норми висіву та рівня мінерального живлення. Встановлено, що найбільш раціональною нормою добрив для сортів Оксаніт, Нектар та Карібе в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України є доза N135P60K120 за норми висіву 3 млн штук/га, що сприяє інтенсивному наростанню асиміляційної поверхні, та стимулює утворення більшої кількості органічної речовини за рахунок вищої інтенсивності фотосинтезу.
 
Date 2016-02-12T11:48:48Z
2016-02-12T11:48:48Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Каленська С. М. Формування листкової поверхні коріандру посівнoго залежно від елементів технології вирощування / С. М. Каленська , М. В. Жовтун // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 163–168.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3420
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет