Запис Детальніше

Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів
 
Creator Ковальчук, І. В.
Барановська, В. А.
Селезньова, О. А.
Kovalchuk, I.
Baranovska, V.
Selezneva, E.
 
Subject молоко
скотарство
сировина
постачання
закупівля
білок
жир
переробка
ефективність
milk
cattle
raw materials
supplies
purchasing
protein
fat
processing
efficiency
 
Description This article provides analysis of quality and purchase prices for milk produced in different technological conditions, depending on the season. Established peak milk procurement, seasonal fluctuations in prices, the quality of milk, depending on the commodity.
В статті наданий аналіз якості та закупівельних цін на молоко вироблене у різних технологічних умовах в залежності від сезону року. Встановлено пік заготівель молока, сезонні коливання цін, якість молока в залежності від товаровиробника.
 
Date 2016-02-19T09:26:37Z
2016-02-19T09:26:37Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Ковальчук І. В. Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів / І. В. Ковальчук, В. А. Барановська, О. А. Селезньова // Вісн. Сумського нац. аграр. у-ту. Сер. Тваринництво. – 2014. – Вип. 2/2 (25). – С. 180–183.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3469
 
Language uk
 
Publisher Сумський національний аграрний університет