Запис Детальніше

Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи
 
Creator Пелехатий, М. С.
Слюсар, М. В.
Pelehatyy, N.
Slusar, N.
 
Subject порода
генотип
екстер’єрний тип
сила впливу
консолідованість
молочна продуктивність
відтворна здатність
бажаний тип
breed
genotype
exterior type
impact strength
consolidation
milk yield
reproductive ability
desired type
 
Description The study was firstborn livestock breeding Ukrainian black spotted breed of dairy (398 heads) of the private agrofirm "Yerchyky" of Zhytomyr oblast. Investigated the relationship between hair color cows and their milk productivity and reproductive capacity. It was well-proven that they have the expressly expressed curvilinear character. A cross-correlation rejection in 2 - 3 times prevails the coefficient of correlation and at most cases (81,8%) is reliable ( Rprofitability 51,3 - 53,9%, against, accordingly, 5037 - 5096 kg, 3,89 - 3,97%, 2633 - 2942 UAH. and 27,3 - 31,8% for the animals of extreme (I and IV) classes.
Об'єктом досліджень було племінне поголів'я первісток української чорно-рябої молочної породи (398 голів) приватної агрофірми (ПАФ „ Єрчики"
Житомирської області). Досліджувалися взаємозв'язки між забарвленням волосяного покриву корів та їх молочною продуктивністю і відтворною здатністю. Було доведено, що вони мають чітко виражений криволінійний характер. Кореляційне відхилення в 2 — 3 рази переважає коефіцієнт кореляції і у більшості випадків (81,8%) є достовірним ( Р конкурентоздатні є корови середніх за пігментацією волосяного покриву тулуба класів (II і III). Від них отримано за 305 днів лактації по 5175 - 5186 кг молока жирністю 3,96 - 4,03%, по 4282 - 4492 чистого прибутку при рівні рентабельності 51,3 — 53,9%, проти, відповідно, 5037 — 5096 кг, 3,89 — 3,97%, 2633 - 2942 грн. і 27,3 - 31,8% у тварин крайніх (І і IV) класів.
 
Date 2016-02-15T09:13:49Z
2016-02-15T09:13:49Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Пелехатий М. С. Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / М. С. Пелехатий, М. В. Слюсар // Наук. вісн. Львівського Нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 2 (48), ч. 2. – С. 94–103.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3431
 
Language uk
 
Publisher Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького