Запис Детальніше

Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування
 
Creator Віленчук, О. М.
Vilenchuk, О.
 
Subject аграрний сектор економіки
інституціональне середовище
ринок аграрного страхування
agricultural sector
institutional environment
agricultural insurance market
 
Description The paper emphasizes the necessity of the formation and functioning of agricultural insurance market with appropriate institutional support. The structural, infrastructural, formal and informal institutions are the institutional basis of the agricultural insurance market. The aim of these institutions is to coordinate financial, economic, legal, social, ethical and other communications that take place in agricultural insurance market. The author analyzes three levels of institutional transformations, whose main task is to ensure equivalence insurance interests of agricultural insurance market, to display methodologies relationship between the participants of the insurance process. The first level of institutional transformation is based on ensuring trust and mutual understanding between the participants of the insurance process and balancing the ethical, psychological and cultural aspects of agricultural insurance market development. The second level conditions the formation of the consolidated liability ideology of the insurance process participants and providing equivalence of insurance relations in the agriculture. The third level is associated with the creation of conditions for the favorable insurance environment and revival of synergy effects of agricultural insurance market on the basis of sustainable development. Implementation of institutional transformations process is directed on the achievement of maximum consensus of interests between participants of agrarian insurance market.
Аграрний сектор економіки створює основу для формування продовольчої безпеки країни. Реалізація вітчизняного потенціалу виробництва та переробки сільськогосподарської продукції зумовлена необхідністю використання сучасного інструментарію щодо розподілу та нейтралізації ризиків в аграрній сфері. У статті обґрунтовано необхідність формування та функціонування ринку аграрного страхування з відповідним інституціональним забезпеченням. Визначено, що інституціональною основою ринку аграрного страхування виступають структурні, інфраструктурні, формальні та неформальні інститути. Метою діяльності зазначених інститутів є координація фінансово-економічних, правових, соціальних, морально-етичних та інших комунікацій, що мають місце на ринку аграрного страхування. Для відображення методології взаємовідносин між учасниками страхового процесу запропоновано три рівня інституціональних трансформацій, основне завдання яких полягає у забезпеченні еквівалентності страхових інтересів учасників ринку аграрного страхування.
 
Date 2016-02-18T11:47:14Z
2016-02-18T11:47:14Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Віленчук О. М. Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування / О. М. Віленчук // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 1. – С. 88–99.
1726-8699
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3457
 
Language uk
 
Publisher Сумський державний університет