Запис Детальніше

Управління ринковим ризиком підприємств аграрного сектора економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління ринковим ризиком підприємств аграрного сектора економіки
 
Creator Масловська, Л. Ц.
Бездітко, О. Є.
Maslovska, L.
Bezditko, O.
 
Subject ризик
фактори ризику
аграрний сектор
ринковий ризик
 
Description Author has researched risk factors of the activity of agrarian enterprises. Emphasis were placed on the content of market risk, levels of risk management were determined and characterized. State of public regulation of market risk at agricultural enterprises was evaluated.
Досліджено фактори ризику у діяльності аграрних підприємств. Акцентовано на сутності ринкового ризику, визначено та охарактеризовано рівні управління ним. Оцінено стан державного регулювання ринкового ризику сільськогосподарських підприємств.
 
Date 2016-02-17T11:15:56Z
2016-02-17T11:15:56Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Масловська Л. Ц. Управління ринковим ризиком підприємств аграрного сектора економіки / Л. Ц. Масловська, О. Є. Бездітко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 3. – С. 265–268.
2307-5740
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3445
 
Language uk
 
Publisher Хмельницький національний університет