Запис Детальніше

ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
IDEAS OF LABOR EDUCATION OF PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN (END OF XIXth - EARLY XXth CENTURY)
ИДЕИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (КОНЕЦ ХІХ - НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
 
Creator Antipіn, Evgen B.; Викладач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
 
Subject трудове виховання; трудове навчання; ручна праця
labor education; manual labor; employment training
трудовое воспитание; ручной труд; педагогический труд
 
Description У статті, за результатами архівних розвідок автора, висвітлено загальну характеристику ідей трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній теорії та практиці кінця ХІХ – початку ХХ століття.  Виокремлено ключові ідеї розвитку трудового навчання i виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що були характерні для педагогічної теорії і практики в окреслених хронологічних межах, а саме: праця - навчальний предмет, праця - підготовка до подальшого життя. Узагальнено теоретичні ідеї провідних педагогів кінця ХІХ - початку ХХ століття щодо трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
The article consist the common characteristic of the problem of preschool and primary school children labor education on the period of the end of XIX-th – the beginning of XX-th century. It shows the main ideas of solution of the presented problem.
Данная статья представляет собой общую характеристику проблемы трудового воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в период конца ХІХ – начала ХХ века. Раскрывает основные идеи решения заявленной проблемы.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-11-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/176
 
Source Освітологічний дискурс; № 4 (8) (2014); 1-9
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/176/153
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/176/59
 
Rights ##submission.copyrightStatement##