Запис Детальніше

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION BACHELORS OF TOURISM TO PROFESSIONAL INTERACTION WITH CONSUMERS OF TOURISM SERVICES
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПО ТУРИЗМУ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
 
Creator Dyshko, Olesya L.; Академія рекреаційних технологій і права
 
Subject педагогічні умови; професійна взаємодія; споживачі туристичних послуг; бакалавр з туризму
pedagogical conditions; professional interaction; consumers of tourism services; Bachelors of Tourism
педагогические условия; профессиональное взаимодействие; потребители туристических услуг; бакалавр туризма
 
Description У статті проаналізовано та розкрито методологічну сутність поняття «педагогічні умови». Визначено та схарактеризовано комплекс педагогічних умов, які сприяють ефективності процесу формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг
Methodological essence of concept “pedagogical conditions” is disclosed and examined in the article. Complex of pedagogical conditions which promote efficiency of the process of forming readiness of Bachelors of Tourism to professional interaction with consumers of tourism services is defined and characterized.
В статье проанализирована и раскрыта методологическая сущность понятия «педагогические условия». Определен и охарактеризован комплекс педагогических условий, способствующих эффективности процесса формирования готовности бакалавров по туризму к профессиональному взаимодействию с потребителями туристических услуг.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/217
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 95-103
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/217/188
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/217/79
 
Rights ##submission.copyrightStatement##