Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у початковій школі.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у початковій школі.
Подготовка будущих учителей иностранных языков к организации учебной деятельности в начальной школе.
The future foreign languages teachers training for educational activity organization in primary school.
 
Creator Марчій-Дмитраш, Тамара Михайлівна
 
Subject учитель іноземної мови
професійна підготовка вчителів
організація навчальної діяльності учнів початкової школи
дидактична гра
готовність майбутнього вчителя до організації навчальної діяльності
 
Description Дисертацію присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у початковій школі. Проаналізовано особливості організації навчальної діяльності та дидактичних ігор під час вивчення іноземної мови, простежено їхній вплив на особистісний розвиток молодших школярів.
Уточнено сутність понять “навчальна діяльність”, “готовність майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності молодших школярів”.
Конкретизовано критерії (когнітивний, реконструктивний, креативно-ігровий), показники й рівні сформованості готовності (початковий, репродуктивний, креативний) студентів до організації навчальної діяльності у школі першого ступеня.
Розроблено модель підготовки майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у початковій школі. Обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови підготовки студентів до означеного виду діяльності.
Диссертация посвящена проблеме подготовки будущих учителей иностранных языков к организации учебной деятельности в начальной школе. Проанализированы особенности организации учебной деятельности и дидактических игр во время изучения иностранного языка, обосновано их влияние на личностное развитие младших школьников.
Определена сущность понятий “учебная деятельность”, “готовность будущих учителей иностранных языков к организации учебной деятельности младших школьников”.
Конкретизированы критерии (когнитивный, реконструктивный, креативно-игровой), показатели и уровни сформованости готовности (начальный, репродуктивный, креативный) студентов к организации учебной деятельности в школе первой степени.
Разработана модель подготовки будущих учителей иностранных языков к организации учебной деятельности в начальной школе. Обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия подготовки студентов к этому виду деятельности.
The dissertation is devoted to the problem of the future primary school teachers training with additional speciality “Foreign Language” for educational activity organization. The essence of notions “educational activity”, “readiness of future foreign languages teachers for junior pupils’ educational activity organization” is specified.
Analyzed scientific-pedagogical literature, main theoretical-scientific peculiarities of foreign languages teachers training in primary school are determined: the direction on the communicative competence of a foreign language teacher in primary school, the personal orientation of professional training, the orientation on professional potential, taking into consideration individual, age psychological, physiological peculiarities of junior pupils, the specific of foreign language learning and its teaching in the traditional system of primary school.
Захист відбувся 28 січня 2011 року о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T07:30:34Z
2012-01-31T07:30:34Z
2010-12-27
 
Type Thesis
Thesis
 
Identifier Марчій-Дмитраш, Т.М. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Тамара Михайлівна Марчій-Дмитраш ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1453
 
Language uk