Запис Детальніше

Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека
Имагологические особенности художественной прозы и публицистики Джона Стейнбека.
Imagological peculiarities of fiction and publicism of John Steinbeck.
 
Creator Ничко, Оксана Яромирівна
 
Subject образ-імідж
імагологія
автостереотип / гетеростереотип
література факту
національна ідентичність
характеризація
психоменталітет нації
матеріальна культура
імагологічна перспектива
 
Description У дисертації відтворені імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Дж. Стейнбека. Зреконструйовано автообраз американця, гетерообрази італійця, француза та слов’янських народів, які зіставляються з їхніми відповідними автообразами. Порівнюються іміджі журналістського "факту" з іміджами письменницького "вимислу"; простежуються зміцнення / руйнування усталених стереотипів та виявляються співвідношення свого, іншого і чужого у творчій свідомості Стейнбека.
В диссертации отображены имагологические особенности художественной прозы и публицистики Дж. Стейнбека. Реконструирован автообраз американца, гетерообразы итальянца, француза и славянских народов, которые сопоставляются с их автообразами. Сравниваются имиджи журналистского "факта" с имиджами писательского "вымысла"; прослеживаются устойчивость / разрушение прижившихся стереотипов и соотношения свoй, иной, чужой в творческом сознании Стейнбека.
Dissertation recreates imagological peculiarities of fiction and publicism of John Steinbeck. The auto-image of the American, heteroimages of the Italian, of the French and that of Slav are reconstructed. The stated images are juxtaposed to their corresponding auto-images. The Steinbeck’s non-fiction images and fiction ones of the investigated nations are compared. Strengthening and destruction of the fixed stereotypes are traced. Consequently, Steinbeck’s journalistic consciousness reveals correlation of the other.
Захист відбувся 19 вересня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул. Кривоноса, 2).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T12:17:54Z
2012-01-31T12:17:54Z
2008-08-14
 
Type Thesis
 
Identifier Ничко, О. Я. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" / О. Я. Ничко ; О.Я.Ничко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1466
 
Language uk