Запис Детальніше

Управління процесами злиття і поглинання компаній з метою нарощування стратегічного потенціалу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління процесами злиття і поглинання компаній з метою нарощування стратегічного потенціалу
Поетика віршованих творів Юрія Федьковича.
Поэтика стихотворных произведений Юрия Федьковича.
Poetics of Yuri Fed’kovych’s Lyrics.
 
Creator Півторак, Володимир Васильович
 
Subject поетика
троп
стилістична фігура
поетичний синтаксис
фоніка
звукопис
версифікація
метрика
ритміка
строфіка
римування
частотний коефіцієнт
 
Description Дисертація присвячена аналізу україномовної поетичної спадщини Ю. Федьковича щодо елементів поетики (на рівнях тропіки, стилістичних фігур, фоніки та версифікації); у ній комплексно простежено динаміку змін у творчій манері поета. Отримані результати дозволяють чіткіше окреслити постать Ю. Федьковича в загальноукраїнському літературному контексті ХІХ ст., а також доповнюють наше уявлення про поетикальні особливості української поезії цього періоду.
Диссертация является первой в украинском литературоведении попыткой проанализировать всё украиноязычное поэтическое наследие Ю. Федьковича относительно элементов поэтики (на уровнях тропов, стилистических фигур, фоники и версификации), в ней комплексно рассмотрены изменения в творческой манере поэта в диахроническом аспекте.
Поэтическое наследие автора неоднократно являлось предметом идейно-тематического анализа, но обстоятельных исследований поэтики Ю. Федьковича почти нет. И хотя о его поэтическом творчестве написано несколько кандидатских диссертаций и десятки статей, эти труды не составляют целостной картины поэтики автора.
The thesis deals with the analysis of Yu. Fed’kovych’s Ukrainian-language poetry in terms of poetic style elements (on the levels of tropes, schemas, phonics and versification), examining comprehensively the dynamics of the poet’s creative development.
Employing modified variant of Fed’kovych’s creative development periodization, previously suggested by I. Franko, the study stages the poet’s creativity in four periods: 1) early works (1859-1861); 2) poetic period of 1862-1872; 3) poetry of the “wild thoughts” period (1872-1876): 4) late works (1876-1888).
On all the levels analyzed, Fed’kovych’s early works demonstrate their high artistic quality.
The study of the poetry of 1862-1872 brought out clearly that, on the one hand, Shevchenko’s influence is undeniable (most vivid on the levels of vocabulary and versification) and, on the other hand, the poet’s creativity demonstrates a remarkable progress (the ample use of yet non-proven tropes and figures, a prolific enrichment of the versification repertoire, in particular, stanza patterns and rhyming).
The poetry of the “wild thoughts” period demonstrates divergence from the poetic avenue opened by T. Shevchenko.
Захист відбувся „7” травня 2009 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-02T10:36:15Z
2012-02-02T10:36:15Z
2009-04-06
 
Type Thesis
 
Identifier Півторак, В.В. Поетика віршованих творів Юрія Федьковича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Володимир Васильович Півторак ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1484
 
Language uk