Запис Детальніше

Петро Могила у національно-духовному житті України: історіографія проблеми.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Петро Могила у національно-духовному житті України: історіографія проблеми.
Петр Могила в национально-духовной жизни Украины: историография проблемы.
Petro Mohyla in national-spiritual life of Ukraine: historiography of the problem.
 
Creator Погорецький, Василь
 
Subject Петро Могила
Україна
державність
Українська Православна Церква
національно-культурний рух
релігійна діяльність
джерельна база
історіографія
могилознавство
 
Description У статті розкрито місце і роль П. Могили (1596–1647) у національно-духовному житті України, з’ясовано історіографічні проблеми його творчості, висвітлюється основний зміст могилознавчих досліджень.
В статье раскрыты место и роль П. Могилы (1596–1647) в национально-духовной жиз-ни Украины, выяснены историграфические проблемы его творчества, освещается основное содержание могиловедческих исследований.
The article shows the place and role of P. Mohyla (1596–1647) in national-spiritual life of Ukraine, it enlightens historiographical problems of his creative work and explains the main contents of disguisitions of study of P. Mohyla.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T08:55:26Z
2012-02-16T08:55:26Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Погорецький, В. Петро Могила у національно-духовному житті України: історіографія проблеми / Василь Погорецький // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 273-282.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1589
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка