Запис Детальніше

Громадсько-політична та наукова діяльність В. Старосольського: історіографія проблеми.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Громадсько-політична та наукова діяльність В. Старосольського: історіографія проблеми.
Общественно-политическая и научная деятельность В. Старосольского: историография проблемы.
Public-political and scientific activity V. Starosolskyi: historiography of problem.
 
Creator Древніцький, Юрій
 
Subject Володимир Старосольський
монографія
сучасні дослідники
науковий доробок
 
Description У статті проаналізовано історіографію громадсько-політичної та наукової діяльності визначного українського політичного діяча, вченого та адвоката Володимира Старосольського. Автор виділив основні напрямки досліджень, підбив підсумки вивчення зазначеної теми.
В статье проанализирована историография общественно-политической и научной деятельности выдающегося украинского политического деятеля, ученого и адвоката Владимира Старосольского. Автор выделил основные направления исследований, подбил итоги изучения отмеченной темы.
In the article is analysed historiography of public-political and scientific activity of the prominent Ukrainian political figure, scientist and advocate Volodymyr Starosolskyi. An author selected basic directions of researches, lined the results of study of the noted theme.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T09:04:47Z
2012-02-16T09:04:47Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Древніцький, Ю. Громадсько-політична та наукова діяльність В. Старосольського: історіографія проблеми / Юрій Древніцький // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 283-291.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1590
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка