Запис Детальніше

Історіографія проблеми українсько-польського переселення 1944–1946 років.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історіографія проблеми українсько-польського переселення 1944–1946 років.
Историография проблемы украинско-польского переселения 1944–1946 годов.
Historiography of the problem of the ukrainian–polish resettlement in 1944–1946.
 
Creator Цепенда, Ігор
 
Subject українсько-польське переселення
репатріація
депортація
періодизація
 
Description У статті проаналізовано праці вітчизняних, діаспорних та польських науковців, які досліджують проблематику українсько-польського переселення. Звернено увагу на головні дискусійні проблеми періодизації, понятійного апарату та окремих етапів переселення.
В статье проанализированы труды отечественных, диаспорных и польских ученых, исследующих проблематику украинско-польского переселения. Обращено внимание на главные дискуссионные проблемы периодизации, понятийного аппарата и отдельных этапов переселения.
The article analyzes the work of domestic, diaspora and Polish scientists who explore the issues of the Ukrainian–Polish resettlement. The attention is paid to the major dispute issues of periodization, definitions and specific stages of resettlement.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T09:13:30Z
2012-02-16T09:13:30Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Цепенда, І. Історіографія проблеми українсько-польського переселення 1944-1946 років / Ігор Цепенда // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 292-296.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1591
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка