Запис Детальніше

Російсько-українські церковні відносини у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Російсько-українські церковні відносини у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.
Российско-украинские церковные отношения в ХVІІ – начале ХVІІІ в.
Russian-Ukrainian church relations of ХVІІ – beginning of ХVІІІ century.
 
Creator Ореховський, Вадим
 
Subject Україна
Росія
Київська митрополія
Московський патріархат
церковні відносини
релігійна політика
 
Description Стаття присвячена питанню російсько-українських церковних відносин ХVІІ – початку ХVІІІ ст., результатом яких став неухильний процес інкорпорації Київської митрополії до російської державно-політичної системи та до Московського патріархату.
Статья посвящена вопросу российско-украинских церковных отношений ХVІІ – начала ХVІІІ в., результатом которых стал неуклонный процесс инкорпорации Киевской митрополии в российскую государственно-политическую систему и Московский патриархат.
The article is devoted the question of the Russian-Ukrainian church relations of ХVІІ – begin-ning of ХVІІІ century, the result of which became the steady incorporation process of the Kyiv metropole to the Russian state-political system and to Moscow patriarchy.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T09:39:56Z
2012-02-16T09:39:56Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Ореховський, В. Російсько-українські церковні відносини у ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. / Вадим Ореховський // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 303-309.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1593
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка