Запис Детальніше

Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст.
Исследование по этнографии Слобожанщины в XVIII в.
Research from ethnography of Slobidska Ukraine is in the XIX–XX c.
 
Creator Ятищук, Оксана
 
Subject етнографія
Слобожанщина
Камер-колегія
Іоган Гільденштедт
намісництво
Слобідсько-Українська губернія
топографічний опис
 
Description У статті розглядаються питання розвитку етнографічного вивчення Слобідської України, а також історії заселення краю у зв’язку з формуванням його як окремого етнографічного району.
В статье рассматриваются вопросы развития этнографического изучения Слободской Украины, а также истории заселения края в связи с формированием его как отдельного этнографического региона.
In the article the problem of development of ethnographical learning of Slobidska Ukraine and also the history of it’s settling, as far as this region became as the separate ethnographical territory, is being discussed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T09:50:47Z
2012-02-16T09:50:47Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Ятищук, О. Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст. / Оксана Ятищук // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 310-317.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1594
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка