Запис Детальніше

Дослідження Ігоря Ґерети Черняхівської культури в с. Чернелів-Руський Тернопільського району.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження Ігоря Ґерети Черняхівської культури в с. Чернелів-Руський Тернопільського району.
Исследование Игоря Гереты Черняхивской культуры в д. Чернелов-Русский Тернопольского района.
Research of the Chernyakhivska culture made by Ihor Gereta in the village of Cherneliv-Ruskyi in the Ternopil region.
 
Creator Мисик, Володимир
 
Subject Ігор Герета
Черняхівська культура
Чернелів-Руський
археологія
поховання
 
Description У статті подано аналіз археологічних досліджень, проведених Ігорем Ґеретою в с. Чернелів-Руський Тернопільського району. Охарактеризовано основні пам’ятки Черняхівської культури даного регіону.
В статье подан анализ археологических исследований, проведенных Игорем Геретой в д. Чернелов-Русский Тернопольского района. Охарактеризованы основные памятники Черняховской культуры указанного региона.
The article deals with the archaeological researches conducted by Ihor Gereta in the village of Cherneliv-Ruskyi in the Ternopil region. The main monuments of the chernyakhivska culture of the Ternopil region are characterized.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T11:54:48Z
2012-02-16T11:54:48Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Мисик, В. Дослідження Ігоря Ґерети Черняхівської культури в с. Чернелів-Руський Тернопільського району / Володимир Мисик // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 318-327.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1595
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка