Запис Детальніше

Особливості ідеї слов’янської єдності в епоху національного відродження.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості ідеї слов’янської єдності в епоху національного відродження.
Особенности идеи славянского единства в эпоху национального возрождения.
Features of idea of slavonic unity in national renaissance age.
 
Creator Бутковський, Богдан
 
Subject слов’яни
панславізм
націоналізм
макронаціоналізм
слов’янофіли
псевдоморфоз
цивілізація
макрокультура
етнокультура
імперіославізм
етнославізм
 
Description У статті висвітлюється взаємозалежність між національним відродженням слов’янських народів та панславізмом з точки зору цивілізаційного підходу. Розкриваються особливості міжслов’янського діалогу.
В статье освещает взаимозависимость между национальным возрождением славянских народов и панславизмом с точки зрения цивилизационного подхода. Раскрываются особенности междуславянского диалога.
In the article interdependence connections between the national revival of slavonic people and panslavizm from point of civilization approach. Discovers features of interslavonic dialog.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T12:06:51Z
2012-02-16T12:06:51Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Бутковський, Б. Особливості ідеї слов'янської єдності в епоху національного відродження / Богдан Бутковський // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 328-338.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1596
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка