Запис Детальніше

Український жіночий рух в контексті національного відродження наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Український жіночий рух в контексті національного відродження наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Украинское женское движение в контексте национального возрождения в конце ХХ – в начале ХХІ ст.
Ukrainian womanish movement in the context of national revival at the end of ХХ is beginning of ХХІ century
 
Creator Романишин, Лілія
 
Subject український жіночий рух
фемінізм
ґендерна політика
жіночі організації
 
Description Авторка комплексно проаналізувала місце жінки в суспільстві кінця ХХ – початку ХХІ століття. Простежено і розглянуто процес створення, розвитку, трансформації феміністичних угрупувань. З’ясовано реальний стан реалізації правових, економічних та політичних прав українок. Окреслено низку проблем, які постають на шляху особистісного, психологічного, економічного та політичного зростання жінки в Україні.
Авторка комплексно проанализировала место женщины в обществе конца ХХ – начале ХХІ века. Прослежен и объяснен процесс создания, развития, трансформации феминистических группировок. Выяснено реальное состояние реализации правовых, экономических и политических прав украинок. Очерчено ряд проблем, которые появляются на пути личностного, психологического, экономического и политического роста женщины в Украине.
An author complex analysed the place of woman in society of end ХХ – to beginning of ХХІ century. The process of creation, development, transformation of feminism groupments is traced and explained. The real state of realization of legal, eco-nomic and political rights for Ukrainians is found out. Outlined row of problems which appear on the way of the personality, psychological, economy and political growing of woman in Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-16T12:36:16Z
2012-02-16T12:36:16Z
2010-11
 
Type Article
 
Identifier Романишин, Л. Український жіночий рух в контексті національного відродження наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. / Лілія Романишин // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 1. – С. 345-351.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1598
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка