Запис Детальніше

Співпраця з концертмейстером як домінантний етап на шляху підготовки вокаліста до концертного виступу.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Співпраця з концертмейстером як домінантний етап на шляху підготовки вокаліста до концертного виступу.
Сотрудничество с концертмейстером как доминантный этап на пути подготовки вокалиста к концертному выступлению.
Collaboration with concertmaster as the dominant stage on way of preparation of vocalist to concerto appearance.
 
Creator Паламар, Софія Ігорівна
 
Subject піаніст-концертмейстер
механізми створення спільного виконавського образу
психологічне зближення
 
Description У статті проаналізовано співпрацю вокаліста з піаністом-концертмейстером як етап взаємодії, що поєднують у собі механізми створення спільного виконавського образу.
В статье детально проанализировано сотрудничество вокалиста с пианистом-концертмейстером как этап «работы во взаимодействии», на котором срабатывают механизмы создания совместного исполнительского образа произведения.
In the article the collaboration of vocalist with a pianist-concertmaster is analysed in detail as the stage of «work in cooperation»,on which the trigger mechanisms of a joint product are perfomed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-28T07:17:41Z
2012-02-28T07:17:41Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Паламар, С. І. Співпраця з концертмейстером як домінантний етап на шляху підготовки вокаліста до концертного виступу / С. І. Паламар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 83-89.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1617
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка