Запис Детальніше

Cпецифіка розвитку бандурного мистецтва в німеччині впродовж ХХ – початку ХХІ століття.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Cпецифіка розвитку бандурного мистецтва в німеччині впродовж ХХ – початку ХХІ століття.
Специфика развития бандурного искусства в германии на протяжении ХХ – начала ХХІ века.
The bandura art development specificity in germany during the XX century andin the beginning of the XXI century.
 
Creator Дутчак, Віолетта Григорівна
 
Subject українська діаспора
Німеччина
бандурне мистецтво
виконавство
 
Description У статті пропонується мистецтвознавчий аналіз функціонування бандурного мистецтва в Німеччині протягом ХХ – початку ХХІ ст. Здійснено його періодизацію та виокремлено діяльність найяскравіших представників.
В статье предлагается искусствоведческий анализ функционирования бандурного искусства в Германии на протяжении ХХ – начала ХХІ вв. Осуществлена его периодизация и выделена деятельность самых ярких представителей.
The bandura art functioning in Germany during XX – XXI centuries art critics investigation has been given in presented article. The one’s periodization has been made, the most brilliant representative’s activity has been marked out.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-28T08:57:39Z
2012-02-28T08:57:39Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Дутчак, В. Г. Специфіка розвитку бандурного мистецтва в Німеччині впродовж ХХ - початку ХХІ століття / В. Г. Дутчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 89-97.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1618
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка