Запис Детальніше

Основні макроекономічні пропорції України

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні макроекономічні пропорції України
Основные макроэкономические пропорции Украины
The main macroeconomic proportions Ukraine
 
Creator Піскун, А.В.
Пискун, А.В.
Piskun, A.
 
Subject макроекономічні пропорції
валові заощадження
капітальні інвестиції
нагромадження
макроэкономические пропорции
валовые сбережения
капитальные инвестиции
накопления
macroeconomic proportions
gross savings
capital investment
accumulation
 
Description У статті розглянуто основні макроекономічні пропорції, запропоновано класифікацію співвідношень, що їх характеризує.
В статье рассмотрены основные макроэкономические пропорции, предложена классификация соотношений, их характеризующая.
The article describes the main macroeconomic proportions, the classification of relations, characterizing them.
 
Date 2016-01-20T08:59:19Z
2016-01-20T08:59:19Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Піскун А. В. Основні макроекономічні пропорції України / А. В. Піскун // Статистичні методи оцінки соціально-економічного розвитку країни і регіонів. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (Одеса 22-23.04.2015). – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 37-40.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4413
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний економічний університет