Запис Детальніше

Тенденції урбанізму в фортепіанній музиці Еріка Саті та представників «Французької шістки».

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тенденції урбанізму в фортепіанній музиці Еріка Саті та представників «Французької шістки».
Тенденции урбанизма в фортепианной музыке Эрика Сати и представителей «Французской шестёрки».
Trends in urbanism piano music of Erik Satie and the representatives of the «French six».
 
Creator Мартинова, Наталія Іванівна
 
Subject постромантизм
урбанізм
фортепіанні жанри
піанізм
джаз
тема індустріалізації
конструктивізм
 
Description У статті досліджується естетична природа урбаністичних тенденцій у західноєвропейській музиці початку ХХ століття. Окреслюються соціокультурні передумови актуалізації теми міста та комплекс виразових засобів, спрямованих на її втілення у фортепіанних творах Е. Саті та представників «Французької шістки». Простежено еволюцію композиторської свідомості від постромантизму до урбанізму.
В статье исследуется эстетическая природа урбанистических тенденций в западноевропейской музыке начала ХХ века. Исследуются социокультурные предпосылки актуализации темы города и комплекс выразительных средств, направленных на воплощение урбанистических мотивов в фортепианных произведениях Э. Сати и представителей «французской шестерки». Прослежена эволюция композиторского сознания от постромантизма к урбанизму.
The article examines the aesthetic nature of urban trends in Western European music of the early twentieth century. Outlines the socio-cultural background and updating the topics of complex expressive means to implement urban motifs in the piano works of Satie E. and representatives of the «French Six». Analyzed the specific embodiment of the «new simplicity» in view of French national identity. Traced the evolution of the composer’s consciousness of postromantizmu to urbanism.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T07:35:35Z
2012-02-29T07:35:35Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Мартинова, Н. І. Тенденції урбанізму в фортепіанній музиці Еріка Саті та представників "французької шістки" / Н. І. Мартинова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 131-137.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1625
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка