Запис Детальніше

Проблема гри а prima vista у творах Фридеріка Шопена

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблема гри а prima vista у творах Фридеріка Шопена
Проблема игры а prima vista в произведениях Фридерика Шопена
The problem of play a prima vista in the works of Frіederic Chopin
 
Creator Бабак, Ірина Василівна
 
Subject проблема гри а prima vista
стиль
жанр
фактура
ритмічні формули
 
Description У статті проаналізовано особливості гри а prima vista творів Ф. Шопена, розкрито основні принципи подолання труднощів читання з аркуша у цих творах та виявлено фактори, які впливають на успішність цього процесу.
В статье проанализированы особенности игры а prima vista произведений Ф. Шопена, раскрыты основные принципы преодоления трудностей чтения с листа в этих произведениях и выявлены факторы, влияющие на успешность этого процесса.
In the article analyzed the features of the play а prima vista works by F. Chopin, revealed the basic principles of overcoming the difficulties of reading music in these works and indentified the factors that influence the success of this process.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T07:48:39Z
2012-02-29T07:48:39Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Бабак, І. В. Проблема гри a prima vista у творах Фридеріка Шопена / І. В. Бабак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 148-153.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1628
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка