Запис Детальніше

Творча діяльність видатного українського театрального діяча А. В. Бобровського

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Творча діяльність видатного українського театрального діяча А. В. Бобровського
Творческая деятельность выдающегося украинского театрального деятеля А. В. Бобровского
Creative work of the famous ukrainian theatrical figure A. V. Bobrowski
 
Creator Кусяк, Ігор Олександрович
 
Subject Анатолій Вікторович Бобровський
театральне мистецтво
актор
режисер
педагог
 
Description У статті розглядається життєвий і творчий шлях видатного українського театрального митця Анатолія Вікторовича Бобровського, його становлення та творчі здобутки, вагомість внеску в розвиток та пропаганду українського театрального мистецтва.
В статье рассматривается жизненный и творческий путь выдающегося украинского театрального деятеля Анатолия Викторовича Бобровского, его становление и творческие достижения, весомость вклада в развитие и пропаганду украинского театрального искусства.
The article deals with the life and career of the famous Ukrainian theater artist Anatoly Viktorovich Bobrowski, his formation and creative achievements, the significance of the contribution to the development and promotion of Ukrainian theater.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T07:59:06Z
2012-02-29T07:59:06Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Кусяк, І. О. Творча діяльність видатного українського театрального діяча А. В. Бобровського / І. О. Кусяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 159-162.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1630
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка