Запис Детальніше

До історії становлення та діяльності аматорського театрального гуртка в м. Борщеві Тернопільської області (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До історії становлення та діяльності аматорського театрального гуртка в м. Борщеві Тернопільської області (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)
К истории становления и деятельности любительского театрального кружка в г. Борщеве Тернопольской области (конец ХІХ – первая треть ХХ века)
The history of formation and activity of Borshchiv’s amateur theatre group in Ternopil region (the end of the ХІХ – the first third of the ХХ century)
 
Creator Смоляк, Павло Олегович
 
Subject аматорський театральний гурток
товариство «Просвіта»
режисер
актор
репертуар
 
Description У статті розглянуто історію становлення та діяльність аматорського театрального гуртка в місті Борщеві Тернопільської області. Висвітлено умови праці та репертуар акторів-аматорів, а також режисерські здобутки керівників гуртка в період 90-х років ХІХ –
30-х років ХХ століття.
В статье рассматривается история становления и деятельность любительского театрального кружка в городе Борщеве Тернопольской области. Освещаются условия труда и репертуар актеров-любителей, а также режиссерские достижения руководителей кружка в период 90-х годов ХІХ – 30-х годов ХХ столетия.
The article discusses the history of formation and activity of Borshchiv’s amateur theatre group in Ternopil region. It also reflects work conditions, the repertoire of amateur actors and producers’ achievements of the group leaders during the 90’s of the XIX-th – 30’s of the ХХ-th century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T08:15:26Z
2012-02-29T08:15:26Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Смоляк, П. О. До історії становлення та діяльності аматорського театрального гуртка в м. Борщеві Тернопільської області (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття) / П. О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 175-181.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1633
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка