Запис Детальніше

Особливості трактування фольклорної тематики у вітчизняних тиражованих вибійках

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості трактування фольклорної тематики у вітчизняних тиражованих вибійках
Особенности трактования фольклорной тематики в отечественных тиражированных набойках
Pecularities of the interpretation of the folklore thematics in the mass domestic printed fabrics
 
Creator Теслюк, Ірина Святославівна
 
Subject фольклорна тематика
вибійчані тканини
орнамент
 
Description У статті розглянуто специфіку творення візерунків за мотивами народної творчості у вітчизняних вибійчаних тканинах у контексті культурологічних процесів другої половини ХХ ст. Охарактеризовано ідеологічні та художні тенденції мистецтва оздоблення текстилю двох періодів: 50–60-х та 70–80-их років ХХ ст.
В статье рассмотрено специфику образования узоров по мотивам народного творчества в отечественных набойных тканях в контексте второй половины ХХ в. Исследованы идеологические и художественные тенденции искусства украшения текстиля двух периодов:50–60-х и 70–80-х годов ХХ века.
The specificity of creating the patterns on the basis of the folklore motives for the domestic printed fabrics in the context of the culturological processes of the second half of the XX с. is considered in the article. Ideological and artistic tendencies in the art of textile decoration of two periods: 1950–1960’s and 1970–1980’s are also characterized.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T08:25:23Z
2012-02-29T08:25:23Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Теслюк, І. С. Особливості трактування фольклорної тематики у вітчизняних тиражованих вибійках / І. С. Теслюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 182-187.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1634
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка