Запис Детальніше

Художньо-педагогічна діяльність митців-графіків Кам’янеччини у ХХ столітті

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Художньо-педагогічна діяльність митців-графіків Кам’янеччини у ХХ столітті
Художественно-педагогическая деятельность художников-графиков Каменеччины в ХХ веке
Artistically pedagogical activity of artists-graphs of Kam’yanechchin’s is in ХХ age
 
Creator Шулик, Алла Григорівна
 
Subject педагогічна діяльність
графіка
творчий процес
художня школа
рисунок
гравюра
 
Description У статті досліджено напрями та регіональну специфіку художньо-педагогічної діяльності митців-графіків на теренах Кам’янеччини у ХХ ст.
В статье исследованы направления и региональная специфика художественно-педагогической деятельности художников-графиков на территории Каменеччины в ХХ в.
The article investigates the directions and regional specificity of artistic-pedagogical activity of graphic artists at the lands of Kamyanechchyna in the 20-th century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T08:29:11Z
2012-02-29T08:29:11Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Шулик, А. Г. Художньо-педагогічна діальність митців-графіків Кам'янеччини у ХХ столітті / А. Г. Шулик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 187-192.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1635
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка