Запис Детальніше

Моделювання художнього образу міського середовища

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделювання художнього образу міського середовища
Моделирование художественного образа городской среды
Modelling of an artistic image of the urban environment
 
Creator Шпільчак, Уляна Володимирівна
 
Subject містобудування
архітектура
містоформуючі фактори
композиція
художній образ
 
Description У статті розглядаються основні напрями розвитку та умови формування архітектурного середовища міста. Представлено особливості пошуків планувально-просторової композиції міста і художнього образу в різні історичні періоди.
В статье рассматриваются основные направления развития и условия формирования архитектурной среды города. Представлены особенности поисков планировочно-пространственной композиции города и художественного образа в разные исторические периоды.
The article covers the main ways of developing and the conditions of creating urban environment. The particularities of finding out planning and spatial composition and the artistic view of the town in various historical periods is presented.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T08:32:10Z
2012-02-29T08:32:10Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Шпільчак, У. В. Моделювання художнього образу міського середовища / У. В. Шпільчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 192-196.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1636
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка