Запис Детальніше

Дослідження синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайн-освіти

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайн-освіти
Исследование синтеза дизайна и технологий в системе непрерывного дизайн-образования
Research of synthesis of design and technologies is in system of design-education
 
Creator Антонович, Євген Антонович
 
Subject освітні галузі «Мистецтво» та «Технології»
синтез
система
види дизайну
теоретична модель
авторські методики
сучасні дидактичні підходи
 
Description У статті подано основні результати прикладних та фундаментальних досліджень синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайн-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та у вищій школі, які в процесі всеукраїнської різнорівневої експериментальної апробації показали ефективність та продуктивність комплексного застосування, розроблених в НАПН України.
В статье поданы основные результаты прикладных и фундаментальных исследований синтеза дизайна и технологий в системе непрерывного дизайн-образования в общеобразовательных учебных заведениях и высшей школе, которые в процессе всеукраинского разноуровневого экспериментального апробирования показали эффективность и продуктивность комплексного применения, разработанных в НАПН Украины.
In the article the basic results of the applied and fundamental researches of synthesis of design and technologies are given in the system of continuous formation of design in general educational establishments and at higher school, which in the process of allukrainian experimental approbation rotined efficiency and productivity of complex application of developed in NAPN of Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T09:07:15Z
2012-02-29T09:07:15Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Антонович, Є. А. Дослідження синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайн-освіти / Є. А. Антонович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 205-213.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1639
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка