Запис Детальніше

Вплив електрики на розвиток дизайнерських світильників ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив електрики на розвиток дизайнерських світильників ХХ століття
Влияние электричества на развитие дизайнерских светильников ХХ века
Influence of electricity is on development of designer lamps ХХ century
 
Creator Маркович, Марія Йосипівна
 
Subject світильник
дизайн
мистецтво
електрика
лампа
прилад
 
Description У статті досліджено особливості впровадження нових конструктивних ідей та засвоєння уже відомих вирішень, які залучені з мистецької спадщини світильників минулого для сучасної дизайнерської практики в Україні.
В статье исследованы особенности внедрения новых конструктивных идей и усвоения уже известных решений, которые привлечены из художественного наследия светильников прошлого для современной дизайнерской практики в Украине.
This article explores the features of new constructive ideas and perception of well-known solutions, which are involved with the artistic heritage of the past for modern lighting design practice in Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-29T09:10:45Z
2012-02-29T09:10:45Z
2011-09
 
Type Article
 
Identifier Маркович, М. Й. Вплив електрики на розвиток дизайнерських світильників ХХ століття / М. Й. Маркович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 213-217.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1640
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка