Запис Детальніше

Методологічна модель наукової діяльності вищого навчального закладу у просторі основних категорій філософії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методологічна модель наукової діяльності вищого навчального закладу у просторі основних категорій філософії
Методологическая модель научной деятельности высшего учебного заведения в пространстве основных категорий философии
Methodological model of scientific activity in higher education establishment in the context of the main categories of philosophy
 
Creator Козловський, Юрій Михайлович
 
Subject методологічна модель
наукова діяльність
ВНЗ
ключові терміни моделювання
 
Description Обґрунтовано методологічну модель наукової діяльності вищого навчального закладу у контексті основних категорій філософії. Модель базується на послідовній реалізації пропедевтичного, основного, прогностичного етапів. Показано, що ключові терміни моделювання наукової діяльності можуть бути виражені у координатах основних філософських категорій.
Обоснована методологическая модель научной деятельности вуза в контексте основных категорий философии. Модель базируется на последовательной реализации: пропедевтического, основного, прогностического этапов. Показано, что ключевые термины моделирования научной деятельности могут быть выражены в координатах основных философских категорий.
Мethodological model of scientific activity of the higher education establishment in the context of the major categories of philosophy is proposed. The model is based on the successive implementation: propaedeutic, basic and prognostic stages. It is shown that the key terms of c modeling of scientific activities may be expressed through basic philosophical categories.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-01T08:25:45Z
2012-03-01T08:25:45Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Козловський, Ю. М. Методологічна модель наукової діяльності вищого навчального закладу у просторі основних категорій філософії / Ю. М. Козловський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 9-15.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1647
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка