Запис Детальніше

Формування особистості фахівця в умовах навчально-виховного процесу в контексті професійного виховання.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування особистості фахівця в умовах навчально-виховного процесу в контексті професійного виховання.
Формирование личности специалиста в условиях учебно-воспитательного процесса в контексте профессионального воспитания.
Formation of professional identity in the conditions of educational process in terms of professional training.
 
Creator Ставицький, Олег Миколайович
 
Subject особистість фахівця
професійне виховання
сучасні підходи до виховання
об’єктивні і суб’єктивні чинники
 
Description Проаналізовано останні публікації з питання формування особистості фахівця в умовах навчально-виховного процесу. Визначено пріоритетні напрямки професійного виховання у вищих навчальних закладах. Розглянуто значення сучасних підходів до виховання – особистісного, культурологічного, діяльнісного, компетентнісного, роль об’єктивних і суб’єктивних чинників. Визначено основні суперечності у процесі виховання та зроблено пропозиції щодо їх усунення.
Проведен анализ последних публикаций по проблемам формирования личности специалиста в условиях учебно-воспитательного процесса. Определены приоритетные направления профессионального воспитания в высших учебных заведениях. Рассмотрено значение современных подходов к воспитанию – личностного, культурологического, деятельностного, компетентностного, роль обьективных и субьективных факторов. Определены основные противоречия, возникающие в процессе воспитания, и сделаны предложения по их решению.
The article analyzes the latest publications on the problems of professional identity formation in terms of educational process, the main pririties of professional training in higher educational establishments are defined, the importance of modern approaches to education are outlined (personal, cultural, activity, competence),the role of objective and subjective factors is emphasized; the basic contradictions that arise in the process of education are identified and made proposals for their solution.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-01T08:30:23Z
2012-03-01T08:30:23Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Ставицький, О. М. Формування особистості фахівця в умовах навчально-виховного процесу в контексті професійного виховання / О. М. Ставицький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 15-18.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1648
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка