Запис Детальніше

Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності
Особенности подготовки будущих офицеров-пограничников к использованию современных информационных технологий в профессиональной деятельности
The peculiarities of future customs officers preparation for the usage of contemprorary information technologies in the professional activity
 
Creator Блажук, Олександр Анатолійович
 
Subject майбутні офіцери-прикордонники
інформаційні технології
система зв’язку
прикордонні підрозділи
компоненти готовності
 
Description Розглядаються особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання інформаційних технологій у забезпеченні системи зв’язку прикордонних підрозділів, зокрема впровадження інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт» та її підсистем. Визначаються компоненти готовності до такої діяльності: мотиваційний, технічний, операційний, оцінний.
Рассматриваются особенности подготовки будущих офицеров-пограничников к использованию информационных технологий в обеспечении системы связи пограничных подразделений, в частности использование интегрированной информационно-телекоммуникационной системы «Гарт» и ее подсистем. Определяются компоненты готовности к такой деятельности: мотивационный, технический, операционный, оценочный.
The article examines the peculiarities of preparation of future frontier guard officers to the use of information technologies in operating the system of communication of border units, in particular the implementation of an integrated information and telecommunication system "Hart" and its subsystems. Based on such characteristics the components of preparedness for this activity such as motivational, technical, operational, evaluative have been defined.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-01T08:52:48Z
2012-03-01T08:52:48Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Блажук, О. А. Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності / О. А. Блажук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 25-30.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1650
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка