Запис Детальніше

Педагогічні умови формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю
Педагогические условия формирования профессиональных ценностей будущих специалистов аграрного профиля
Pedagogical conditions of professional values formation in future agricultural professionals
 
Creator Бурковська, Зоряна Євгенівна
 
Subject цінності
професійні цінності
аграрний профіль
аграрій
бджільництво
 
Description Обґрунтовано педагогічні умови формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю: використання компетентнісного підходу; утвердження професійної культури аграрія; реалізація принципу екологізації; використання засобів народознавства. Запропоновано активні форми виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), коледжах та вищих навчальних закладах (ВНЗ).
Обоснованы педагогические условия формирования профессиональных ценностей будущих специалистов аграрного профиля: использование компетентностного подхода; утверждение профессиональной культуры агрария; реализация принципа экологизации использование средств народоведения. Предложены активные формы воспитательной работы в ПТУЗ, колледжах и вузах.
In this paper pedagogical conditions for the formation of professional values of future agricultural professionals have been substantiated, namely: the use of competence approach, the foundation establishment of professional culture of the agricultural prodfessional, the realization of the ecologization principle, the use of of country studies media. A series of educational materials for vocational technical school students, college and university students have been suggested.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-02T08:26:36Z
2012-03-02T08:26:36Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Бурковська, З. Є. Педагогічні умови формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю / З. Є. Бурковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 35-40.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1652
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка