Запис Детальніше

Зміст і форми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до дослідницької діяльності

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зміст і форми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до дослідницької діяльності
Содержание и формы подготовки будущих учителей естествоведческих дисциплин к исследовательской деятельности
The content and forms of preparation of future science teachers for research activity
 
Creator Москалюк, Наталія Володимирівна
 
Subject дослідницька діяльність
дослідницькі вміння
компетентність
вища школа
 
Description Розглядається проблема підготовки майбутніх вчителів біології до дослідницької діяльності. Проаналізовані поняття «дослідницька діяльність», «дослідницькі вміння». Визначені компоненти готовності майбутніх вчителів біології до дослідницької діяльності та дослідницькі завдання для формування вказаних компонентів.
Рассматривается проблема подготовки будущих учителей биологии к исследовательской деятельности. Проанализированы понятия «исследовательская деятельность», «исследовательские умения». Определены компоненты подготовки будущих учителей биологии к исследовательской деятельности и исследовательские задачи для формирования указанных компонентов.
The article deals with the problem of preparation of the future biology teachers to research activity. The notions of «research activity» and «research skills» were analyzed. Iidentified components of preparedness of future biology teachers to research and set research objectives for the formation of certain components.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-02T08:29:16Z
2012-03-02T08:29:16Z
2011-10
 
Type Article
 
Identifier Москалюк, Н. В. Зміст і форми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до дослідницької діяльності / Н. В. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 40-45.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1653
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка