Запис Детальніше

До питання про освітню діяльність українських політичних партій у Галичині (початок ХХ ст.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До питання про освітню діяльність українських політичних партій у Галичині (початок ХХ ст.)
К вопросу об образовательной деятельности украинских политических партий в Галиции (начало ХХ ст.)
To the question of educationfl activity of Ukrainian political parties in Galychyna (beginning of XX century)
 
Creator Біла, Наталія Михайлівна
Котова, Людмила Борисівна
 
Subject українські політичні партії
освітня діяльність
Галичина
національна українська школа
 
Description У статті відображена роль українських партій Галичини у розвитку національної української школи, зокрема, в організації і створенні українських гімназій і бурс як важливих джерел національно-патріотичного, культурного і релігійного виховання молоді.
В статье отражена роль украинских партий Галиции в развитии национальной украинской школы, в частности, в организации и создании украинских гимназий и бурс как важных источников национально-патриотического, культурного и религиозного воспитания молодежи.
In this article author show's the role of Ukrainian parties of Galychyna in national Ukrainian school's development, in particular, in organization and creation Ukrainian gymnasiums and bourses as essential nidus of cultural and religious education.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-13T09:03:00Z
2012-03-13T09:03:00Z
2008-04
 
Type Article
 
Identifier Біла, Н. До питання про освітню діяльність українських політичних партій у Галичині (початок ХХ ст.) / Н. Біла, Л. Котова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В.Д.Бондаренко, М.Г.Братасюк, П.М.Залюбовський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 67-71.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1755
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка