Запис Детальніше

Інноваційні технології викладання іноземних мов в немовних ВНЗ = Innovative foreign language teaching techniques at not non-linguistic universities

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційні технології викладання іноземних мов в немовних ВНЗ = Innovative foreign language teaching techniques at not non-linguistic universities
 
Creator Бєлоусова, С. М.
Шевченко, Д. О.
Давиденко, О. Б.
Bieloysova, S. M.
Shevchenko, D. O.
Davidenko, O. B.
 
Subject іноземна мова
комунікативний підхід
інноваційні методи
професійна іноземна мова
професійно-орієнтована іноземна мова
foreign language
communicative approach
innovative methods
professionally-oriented foreign language
 
Description У статті розглядається важливість інноваційних технологій у викладанні іноземних мов у немовних ВНЗ. Особлива увага приділяється взаємозв’язку традиційних та інноваційних методів навчання = In this article importance of innovative foreign language teaching techniques at non-linguistic universities is discussed. Special attention is paid to interconnection between traditional and innovative teaching methods.
Бєлоусова, С. М. Інноваційні технології викладання іноземних мов в немовних ВНЗ / С. М. Бєлоусова, Д. О.Шевченко, О. Б. Давиденко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 3–10.
 
Date 2016-12-23T12:56:50Z
2016-12-23T12:56:50Z
2016-12-23
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2103
 
Language other
 
Relation УДК;378.147:811