Запис Детальніше

Інноваційні підходи до методики викладання другої іноземної мови = Innovative approaches to the second language teaching methodology

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційні підходи до методики викладання другої іноземної мови = Innovative approaches to the second language teaching methodology
 
Creator Шаманова, Н. Є.
Єганова, Л. Л.
Shamanova, N. Ye.
Yehanova, L. L.
 
Subject інноваційний підхід
комунікативний метод
соціокультурний компонент
метод проектів
innovative approach
communicative method
sociocultural component
method of projects
 
Description Розглянуті основні принципи навчання другої іноземної мови у ВНЗ та показано шляхи втілення інноваційних підходів до методики викладання на прикладі методу проектів = The main principles of the Second Language teaching methodology have been studied and the ways of implementation of innovative approaches to such methodology via method of projects are shown.
Шаманова, Н. Є. Інноваційні підходи до методики викладання другої іноземної мови / Н. Є. Шаманова, Л. Л. Єганова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 94–107.
 
Date 2016-12-29T08:30:46Z
2016-12-29T08:30:46Z
2016-12-29
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2119
 
Language other
 
Relation УДК;378.147:811