Запис Детальніше

Маніпулятивний потенціал політичного медіа-дискусу (на прикладі стилістичних засобів формування іміджу країни) = Manipulative potential of the political media (illustrated by the stylistic devices of the country image formation)

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Маніпулятивний потенціал політичного медіа-дискусу (на прикладі стилістичних засобів формування іміджу країни) = Manipulative potential of the political media (illustrated by the stylistic devices of the country image formation)
 
Creator Снігур, Л. А.
Ножка, М. О.
Snihur, Larysa A.
Nozhka, Maryna O.
 
Subject політичний медіа-дискурс
мовна маніпуляція
імідж країни
стилістичний засіб
political media discourse
linguistic manipulation
country image
stylistic device
 
Description У статті розглянуто поняття політичного медіа-дискурсу, його цільові орієнтири та характеристики. У якості основної ознаки політичного медіа-дискурсу наведена мовна маніпуляція; обговорюються передумови та механізми її реалізації. Як приклад мовної маніпуляції проаналізовано вживання стилістичних засобів формування негативного іміджу країни у ЗМІ = The article considers the notion of the political media discourse, its aims and characteristics. The linguistic manipulation is viewed as the main feature of the political media discourse; prerequisites and techniques of its implementation are discussed. As an example of the linguistic manipulation, the use of stylistic devices of the negative country image formation in the media is analyzed.
Снігур, Л. А. Маніпулятивний потенціал політичного медіа-дискусу (на прикладі стилістичних засобів формування іміджу країни) / Л. А. Снігур // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 62–74.
 
Date 2016-12-29T09:08:55Z
2016-12-29T09:08:55Z
2016-12-29
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2121
 
Language other
 
Relation УДК;659