Запис Детальніше

До питання вдосконалення психологічної підготовки волейболістів = On the issue of improving the psychological preparation training volleyball players

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До питання вдосконалення психологічної підготовки волейболістів = On the issue of improving the psychological preparation training volleyball players
 
Creator Сокол, О. В.
Колоскова, І. В.
Резніченко, О. І.
Sokol, O.
Koloskova, O.
Reznichenko, O.
 
Subject емоційний стан
психологічна підготовленість
рухова активність
emotional state
psychological preparedness
motive activity
 
Description Для вдосконалення психологічної підготовки і поліпшення використання рухового потенціалу волейболістів застосовувалися різні швидкісні вправи зі зміною однієї дії на іншу, різкі зміни напряму бігу, миттєві зупинки, прискорення, падіння. Тренувальні заняття виконувалися одночасно з технічними прийомами і тактичними діями = Level of preparedness volley-baller conditioned by correct and timely implementation of technical receptions, tactical actions, exactly to determine distance ability between mobile objects in a game. For perfection of psychological preparation and improvement of the use of motive potential different speed exercises with the change of one operating on other, sharp changes of direction at run, instantaneous stops, accelerations, falling were used.
Сокол, О. В. До питання вдосконалення психологічної підготовки волейболістів / О. В. Сокол, І. В. Колоскова, О. І. Резніченко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – Вип. 9. – С. 181–192.
 
Date 2016-12-29T09:31:19Z
2016-12-29T09:31:19Z
2016-12-29
 
Type Article
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2122
 
Language other
 
Relation УДК;796.325