Запис Детальніше

Облаштування простору навколо мощей святих у печерах КиєвоПечерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.)

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Облаштування простору навколо мощей святих у печерах КиєвоПечерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.)
Обустройство пространства вокруг мощей святых в пещерах КиевоПечерской лавры как способ коммуникации с богомольцами (конец XVIII — первые десятилетия ХХ вв.)
Creation of Environment around the Holy Relics in the Caves of Kyiv Pechersk Lavra as a Method of Communication with Believers (Late 18th — First Decades of 20th Ct.)
 
Creator Кізлова, Антоніна Анатоліївна
Кизлова, А. А.
Kizlova, A.
 
Subject Київ
Києво-Печерська лавра кінця XVIII — перших десятиліть ХХ ст.
мощі
комунікація
богмольці
Kyiv
Kyiv Pechersk Lavra during late 18th — first decades of 20th ct.
holy relics
communication
believers
Киев
Киево-Печерская лавра конца XVIII — первых десятилетий ХХ вв.
мощи
коммуникация
богомольцы
94(477-25):2
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2017-01-24T08:10:24Z
2017-01-24T08:10:24Z
2015
 
Type Article
 
Format С. 5-19
 
Identifier Кізлова А. А. Облаштування простору навколо мощей святих у печерах КиєвоПечерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) / А. А. Кізлова // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 39. – С. 5-19. – Бібліогр. : 63 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18546
 
Source Сторінки історії: збірник наукових праць
 
Language uk