Запис Детальніше

Проблема статі та міжстатевих стосунків у європейській філософській думці

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблема статі та міжстатевих стосунків у європейській філософській думці
Проблема пола и межполовых отношений в европейской философской мысли
The problem of sex and interpersonal relationships in European philosophy
 
Creator Кравець, Володимир Петрович
 
Subject проблема статі
міжстатеві стосунки
європейська філософська думка
 
Description Стаття присвячена аналізу поглядів видатних європейських філософів на проблему міжстатевої взаємодії впродовж історії розвитку цивілізації.
Статья посвящена анализу взглядов выдающихся европейских философов на проблему межполовых взаимодействия протяжении истории развития цивилизации.
The article analyzes the views of prominent European philosophers to the problem of interpersonal interaction within the history of civilization.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-19T12:12:30Z
2012-03-19T12:12:30Z
2008-04
 
Type Article
 
Identifier Кравець, В. Проблема статі та міжстатевих стосунків у європейській філософській думці : гендерні студії / В. Кравець // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В.Д.Бондаренко, М.Г.Братасюк, П.М.Залюбовський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 106-118.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1762
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка