Запис Детальніше

Голод як вираз конфлікту жінки і суспільства у європейській культурі ХІХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Голод як вираз конфлікту жінки і суспільства у європейській культурі ХІХ століття
Голод как выражение конфликта женщины и общества в европейской культуре XIX века
Hunger as an expression of conflict, women and society in nineteenth-century European culture
 
Creator Откович, Катерина Вікторівна
 
Subject голод
конфлікт жінки і суспільства
європейська культура
ХІХ століття
 
Description Розглядається проблема голоду як специфічного культурного феномену, зображеного у європейській літературі ХІХ століття. З’ясовується відмінність між голодом як фізичною відмовою від вживання їжі та голодом як загальнокультурним явищем. Голодування жінки розглядається як протест проти суспільної несправедливості.
Рассматривается проблема голода как специфического культурного феномена, изображенного в европейской литературе XIX века. Выясняется разница между голодом как физическим отказом от еды и голодом как общекультурным явлением. Голодание женщины рассматривается как протест против общественной несправедливости.
The article is detected to the problem of hunger as a unique cultural phenomenon in the European literature of the XIX century. Is revealed the difference between hunger as a physical rejection to eating and hunger as a cultural phenomenon. The hunger of a woman is shown as a protest to social injustice.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-03-19T12:18:42Z
2012-03-19T12:18:42Z
2008-04
 
Type Article
 
Identifier Откович, К. Голод як вираз конфлікту жінки і суспільства у європейській культурі ХІХ століття / К. Откович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: В.Д.Бондаренко, М.Г.Братасюк, П.М.Залюбовський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 118-122.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1763
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка